Home Land Group

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

06.04.2019 - Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hưởng dẫn thi hành. Căn cứ Điêu lệ công ty Cô phân Đâu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land; Căn cứ kết quả xử lý kỉ luật ông Lê Hữu Vinh, ngày 30/3/2019 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẨU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DANA HOMELAND QUYẾT ĐỊNH
 
1. Sai phạm và hình thức kỉ luật Ông Lê Hữu Vinh: Ông Lê Hữu Vinh hiện đang công tác và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Homeland Group Theo kết quả xử lý kỉ luật ngày 30/3/2019, Công ty CP đầu tư và phảt triển đô thị Dana Homeland kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, ông Lê Hữu Vinh đã có những sai phạm sau đây: Không hoàn thành đúng trách nhiệm và quyền hạn đã giao Có hành vi vi phạm đạo đức gây tổn hại đến uy tín và thương hiệu của công ty Gây chia rẽ đoàn kết nội bộ công ty Do vậy Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Dana Homeland quyết định áp dụng hình thức Sa Thải đối với ông Lê Hữu Vinh.
 
 
2. Hiệu lực của quyết định : 01 tháng 04 năm 2019. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Ông Lê Hữu Vinh được công ty giải quyết đến ngày 31 thảng 03 năm 2019. Ông Lê Hữu Vinh và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyêt định này, thực hiện và hoàn tất cảc thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật. 
Đăng ký nhận ưu đãi
Liên hệ phòng kinh doanh 0905.77.78.78 Vui lòng để lại thông tin, đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ, tư vấn và gửi thông tin cho quý vị trong thời gian nhanh nhất
0901 466 664