Home Land Group

Luật sư Nguyễn Văn Thái, Công ty Luật FDVN (đoàn Luật sư Đà Nẵng): Công Trình Phù hợp quy định pháp luật

06.04.2019 - Luật sư Nguyễn Văn Thái, Công ty Luật FDVN (đoàn Luật sư Đà Nẵng). Có ý kiến cho rằng về vấn đề giấy phép dự án khu đô thị số 6 Điện Nam - Điện Ngọc, trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan dự án của Homeland Group hoàn toàn làm việc đúng với quy trình và phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo như thông tin từ báo chí đang nêu, thì Dự án Khu đô thị số 6 Điện Nam - Điện Ngọc (Dự án) trước đây do Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 28/06/2013 và được BQL PT Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (UBND tỉnh Quảng Nam) cấp các giấy phép xây dựng từ tháng 3/2008. Tuy nhiên, sau đó, Dự án được HomeLand Group tiếp nhận theo chủ trương mua bán nợ từ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Pvcombank, và được UBND Quảng Nam có văn bản số 313/UBND-KTN (tháng 1/2019) giao HomeLand làm chủ đầu tư khu đô thị số 6 này.
Đối chiếu với các quy định của pháp luật tại khoản 4, Điều 48, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014: “Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.”.
 
Khoản 2, Điều 10, Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng “Bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; kế thừa các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án và tiến hành các thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng.”.
 
Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP (có hiệu lực từ thời điểm cấp giấy phép xây dựng và phê duyệt quy hoạch) thì đối với các công trình xây dựng thuộc Dự án Khu đô thị, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép xây dựng.
Hơn nữa, theo quy định hiện hành tại điểm e, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014, công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”
 
Như vậy, Dự án Khu đô thị số 6 Điện Nam - Điện Ngọc, trước đây Công ty TNHH Chí Thành đã được cấp giấy phép xây dựng, đã có quy hoạch chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/500), nay HomeLand Group nhận chuyển nhượng lại Dự án thông qua việc mua bán nợ, thì HomeLand Group được kế thừa các quyền, nghĩa vụ, hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án và Dự án không có sự thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.
 
Do đó, HomeLand Group không cần phải làm lại hồ sơ để xin giấy phép xây dựng của dự án Khu đô thị số 6 Điện Nam - Điện Ngọc, đồng thời theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp này không phải thực hiện xin cấp phép xây dựng, do đó việc triển khai thực hiện Dự án hiện nay của HomeLand Group là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Luật xây dựng cũng có quy định, trong trường hợp, doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính thì cũng được miễn giấy phép xây dựng (điểm c, khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014). Do vậy, Dana HomeLand có quyền xây dựng công trình tạm, để phục vụ thực hiện dự án mà không cần phải xin giấy phép xây dựng.
 
 
Đăng ký nhận ưu đãi
Liên hệ phòng kinh doanh 0925 466 664 Vui lòng để lại thông tin, đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ, tư vấn và gửi thông tin cho quý vị trong thời gian nhanh nhất
0901 466 664